wikivui.com logo

Viết tiếng Anh - Bài luận tiếng Anh - Easy - Topic đầy đủ các lớp

Viết tiếng Anh là 1 kỹ năng không dễ và còn phải luyện tập và trau dồi rất nhiều vì nó liên quan tới văn phạm và phong cách ngôn ngữ của từng vùng. Ngay cả những nước dùng tiếng Anh là chính cũng có sự khác biệt về cách sử dụng từ ngữ. Vì thế rất khó để đưa ra 1 quy chuẩn cho việc viết tiếng Anh.

Trong các cấp học từ tiểu học, THCS và THPT chúng ta đều có thể bắt gặp những yêu cầu viết bài luận, topic nào đó liên quan tới nhiều chủ đề khác nhau. Ngay cả kỳ thì TOEIC hiện tại cũng cập nhật thêm kỹ năng Nói và viết thay vì chỉ nghe và đọc như trước đây. Chứng tó tầm quan trọng khá nhiều của kỹ năng viết wirting tiếng Anh. Trong công việc thực tế của đa số các ngành thì chúng ta thường không cần phải viết nhiều, viết thì thường chỉ viết những đơn giản liên quan tới trao đổi công việc. Con viết chuyên ngành thì thường sẽ thông qua những người chuyên tiếng Anh. TUy nhiên mỗi chúng ta cũng cần phải biết những kỹ năng cơ bản nhất. Vì thế topic này lập ra với rất nhiều chủ đề bài luận tiếng Anh ở các lớp với độ dài ngắn khác nhau và có dịch sang tiếng Việt.