wikivui.com logo

Văn thơ

Chuyên mục về nội dung văn học, thơ ca, tuyển tập những bài thơ hay thơ mới về nhiều chủ đề khác nhau như thơ về mẹ, thơ về tình yêu, tình bạn thầy cô mái trường. Với nhiều thể loại thơ như thơ lục bát, thơ 4 chữ 5 chữ 6 chữ 7 chữ 8 chữ, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, thơ trữ tình... Ngoài ra mục này cũng sẽ có những phần như review sách, tản văn hay.