wikivui.com logo

Định nghĩa - Là gì - Nghĩa của một số từ thường gặp

Trong cuộc sống có thể bạn sẽ gặp rất nhiều từ mới mà không hiểu nghĩa của nó hoặc không hiểu rõ ý nghĩa của nó trong nhiều trường hợp hoàn cảnh khác nhau có thể đó là từ tiếng Việt mới theo trend, từ tiếng Anh du nhập, từ viết tắt, hoặc những từ mà bạn chưa từng nghe tới hoặc nghe nhiều nhưng vẫn chưa hiểu rõ thì có thể tham khảo mục này để biết chi tiết thêm rất nhiều thông tin hữu ích.

Khi bạn giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày cũng như online trên mạng chát tin nhắn hoặc video call, audio call thì chúng ta có thể gặp rất nhiều trường hợp mà người đối thoại với mình dùng một số từ chúng ta hiểu không rõ nghĩa và chỉ ngầm hiểu nghĩa của nó ứng với hoàn cảnh người muốn nói vì đó có thể là từ mới, từ tiếng anh, từ viết tắt. Lúc đó để hiểu rõ hơn các bạn có thể search trên wikivui để biết được nghĩa của những từ này rõ ràng cô đọng nhất và những phần liên quan về những từ này